Etiquetten

logo tender yes no

Om een veilige setting te kunnen garanderen behoren cliënt en coach zich aan de onderstaande etiquette te houden:

Cliënt en coach zijn beiden ten minste 18 jaar of ouder en zijn daarbij beiden in staat toe te stemmen tot een sessie bij Tender Touch.

Tender Touch biedt uitsluitend non-seksuele diensten aan. Beiden cliënt en coach zijn akkoord en zullen geen aanleiding geven tot enige seksuele getinte op- en/of aanmerkingen en/of handelingen.

Beiden cliënt en coach zullen ten alle tijden zorgdragen voor wederzijdse goedkeuring en zullen elkaars persoonlijke grenzen respecteren.

Coach en cliënt zullen de communicatie tijdens iedere sessie openhouden betreft het vinden van een comfortabele setting voor beiden. Dit heeft betrekking op alle communicatie voor tijdens en na de sessies.

De persoonlijke anonimiteit van de cliënt zal ten alle tijden gewaarborgd worden door Tender Touch.

Voorafgaand aan en tijdens de sessie dienen cliënt en coach volkomen nuchter te zijn van alcohol en andere stemmingsveranderende middelen.

Het minimum kledingvoorschrift betreft ten minste het dragen van een tanktop en een broek met een minimum lengte van midden boven been.

Er zal in geen geval sprake zijn van uitwisseling van speeksel.

Beiden partijen zijn vrij om de sessie ten alle tijden te beëindigen.

Cliënt zal volledige openheid geven betreft alle mogelijke diagnoses of  persoonlijke gesteldheid welke de sessie kunnen belemmeren.

Coach en cliënt zullen beiden een acceptabele standaard handhaven betreft persoonlijke hygiene. Cliënt informeert Tender Touch wanneer de coach geen acceptabele persoonlijke hygiene handhaaft.